Vajíčko uvařené mobilem

09.02.2014 18:20

„Umísti syrové vajíčko do porcelánového stojánku. Na jeho protější strany dej dva mobilní telefony. Zavolej z jednoho tele-fonu na druhý a zůstaň na lince. Během prvních 15 minut se nic neděje. Po 25 mi-nutách je skořápka vajíčka horká. Po 40 minutách se bílek uvaří, je pevný. Po 65 minutách je i žloutek plně uvařen.”